Перелік документів від Позичальника/Поручителя для отримання кредиту:

1. Загальна інформація:
1.
Заява-анкета для Позичальника/Поручителя
2.
Паспорт Позичальника/Поручителя та його чоловіка/дружини/особи, з якою Позичальник/ Поручитель проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбних відносин (всі сторінки з інформацією)
3.
Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру Позичальника/Поручителя та його чоловіка/дружини/особи з якою Позичальник/Поручитель проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбних відносин
4.
Свідоцтво про шлюб/розлучення/смерть чоловіка/дружини Позичальника/Поручителя
5.
Свідоцтво про народження дітей до 18 років Позичальника/Поручителя
2. Майно у власності та кредитна історія:
1.
Документи, що підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно
2.
Документи, що підтверджують участь у підприємстві/товаристві, цінні папери, депозитні договори тощо
3.
Для поточних кредитів – довідка з Банку про наявність заборгованості по кредиту та стан обслуговування боргу, кредитні договори з додатками та графіками за весь період користування, договори застави / іпотеки / поруки (в т.ч. всі додатки до них);
Для погашених кредитів - довідка з Банку про відсутність заборгованості по кредитах та стан обслуговування боргу
3. Інформація про доходи:
3.1. Для найманих працівників:
1.
Довідка з місця роботи про доходи за останні 6 (шість) місяців, засвідчена директором та головним бухгалтером (або особами, що виконують їх функції)
3.2. Для приватних підприємців:
1.
Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи
2.
Свідоцтво про спрощену систему оподаткування/Патент/Свідоцтво платника податку на додану вартість
3.
Щоквартальні звіти/Декларації суб’єкта підприємницької діяльності з відміткою ДПІ/Довідка з ДПІ про розмір отриманого валового доходу та сплаченого податку за останні 2 (два) роки
4.
Довідка з банку про наявність рахунків із зазначенням дати відкриття рахунків та виписки за цими рахунками за останні 12 місяців.
5.
Договори, що підтверджують діяльність суб'єкта підприємницької діяльності
3.3. Для власників компаній/ПП:
1.
Податкова декларація про доходи
2.
Установчі документи (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про державну реєстрацію)
3.
Баланс та звіт про фінансові результати за останні 2 (два) роки з відміткою Управління статистики
4.
Протокол зборів власників (акціонерів) підприємства (компанії) про розподіл прибутку підприємства у вигляді дивідендів за останні 2 (два) роки (при наявності))
5.
Сума фактично виплачених дивідендів заявнику підтверджена довідкою з місця роботи, або виписками по транзакціями наданими відділом бухгалтерії, або видатково-касовим ордером компанії за останні 2 (два) роки
3.4. Інші документи
1.
Договори оренди (з копіями документів, що підтверджують право власності), довідка про пенсію, (за останні 6 (шість) місяців) , договори та угоди про надання послуг (за останні 12 (дванадцять) місяців),, тощо.
2.
Декларація про доходи, документи які підтверджують наявність інших доходів(в т.ч. за неосновним місцем роботи),
3.
Депозитні договори (з випискою по рахунку, що підтверджує проценті доходи та залишки на депозитному рахунку)
4.
Виписки по картовимкартковим, поточним рахункам (за останні 6 (шість) місяців)

Для отримання кредиту / оформлення нерухомого майна в іпотеку подаються оригінали документів, засвідчені належним чином. Оригінали документів, копія яких може бути засвідчена співробітником АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», повертаються Позичальнику. Співробітник Банку може звернутися до Позичальника з приводу надання Позичальником додаткових документів.

Перелік документів для оформлення нерухомого майна в іпотеку:

1. Загальна інформація:
1.
Паспорт Власника нерухомого майна та його чоловіка/дружини/особи, з якою Власник проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбних відносин
2.
Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру Власнику нерухомого майна та його чоловіка/дружини/особи, з якою Власника проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбних відносин
3.
Свідоцтво про шлюб/розлучення Власника нерухомого майна або свідоцтво про смерть його чоловіка/дружини
4.
Свідоцтво про народження дітей Власника нерухомого майна (у випадку наявності у Власника неповнолітніх дітей)
2. Документи на нерухоме майно (квартиру на вторинному ринку):
1.
Документи, що засвідчують право власності на об'єкт нерухомості (договір купівлі - продажу, дарування, міни, свідоцтво на право власності, свідоцтво про право на спадщину, інший правовстановлюючий документ) та документи, що підтверджують реєстрацію права власності Іпотекодавця на підставі правовстановлюючого документу у Реєстрі права власності на нерухоме майно або реєстраційне посвідчення БТІ
2.
Витяг з Державного реєстру правочинів (для нерухомого майна, придбаного після 08.2004р. на підставі правочину)
3.
Витяг з реєстру прав власності нерухомого майна, виданий Бюро технічної інвентаризації (БТІ) для відчуження/застави - дійсний протягом 3 (трьох) місяців
4*.
Довідка з ЖЕКу Форма №3 про кількість прописаних (зареєстрованих) осіб в об’єкті нерухомості, що продається та передається в іпотеку – дійсна 2 (два) тижні (Київ), 1 (один) місяць (регіони)
5.
Технічний паспорт на нерухоме майно, виданий БТІ на ім’я Власника
6.
Дозвіл органів опіки і піклування (якщо малолітні або неповнолітні діти Власника зареєстровані в нерухомості чи є співвласниками)
7*.
При наявності у Власника неповнолітніх дітей - довідка з ЖЕКу Форма №3 про місце реєстрації малолітніх та неповнолітніх дітей Власника з одним із батьків – дійсна 2 (два) тижні (Київ), 1 (один) місяць (регіони) /виписка із будинкової книги
8.
Звіт про оцінку квартири, який зроблений акредитованою АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» оціночною компанією - дійсний протягом 3 (трьох) місяців
3. Документи на нерухоме майно (житловий/садовий будинок на вторинному ринку на земельній ділянці/ із земельною ділянкою):
1.
Документи, що засвідчують право власності на об'єкт нерухомості (договір купівлі - продажу, дарування, міни, свідоцтво на право власності, свідоцтво про право на спадщину, Державний акт на право власності на земельну ділянку або інший правовстановлюючий документ) та документи, що підтверджують реєстрацію права власності Іпотекодавця на підставі правовстановлюючого документу у Реєстрі права власності на нерухоме майно або реєстраційне посвідчення БТІ
2.
Витяг з Державного реєстру правочинів (для нерухомого майна, придбаного після 08.2004р. на підставі правочину)
3.
Витяг з реєстру прав власності нерухомого майна, виданий Бюро технічної інвентаризації (БТІ) для відчуження/застави - дійсний протягом 3 (трьох) місяців
4*.
Довідка з ЖЕКу Форма №3 про кількість прописаних (зареєстрованих) осіб в об’єкті нерухомості, що продається та передається в іпотеку – дійсна 2 (два) тижні (Київ), 1 (один) місяць (регіони) та/або будинкова книга/виписка з будинкової книги, якщо такий об’єкт є житловим будинком
5*.
При наявності у Власника неповнолітніх дітей - довідка з ЖЕКу Форма №3 про місце реєстрації малолітніх та неповнолітніх дітей Власника з одним із батьків – дійсна 2 (два) тижні (Київ), 1 (один) місяць (регіони)
6.
Державний акт про право власності на земельну ділянку (обов’язково з присвоєним кадастровим номером), виданий на ім’я Власника
7.
Договір оренди земельної ділянки (при наявності), зареєстрований в управлінні земельних ресурсів (у випадку, якщо в заставу передається будинок, а земельна ділянка не є власністю Власника Земельній ділянці, яка орендується Власником, має бути в обов’язковому порядку присвоєний кадастровий номер)
8.
Технічний паспорт на нерухоме майно, виданий БТІ на ім’я Власника
9.
Звіт про експертну грошову оцінку будинку і земельної ділянки, який зроблений акредитованою АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» оціночною компанією - дійсний протягом 3 (трьох) місяців
10.
Довідка про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, видана державним органом земельних ресурсів
11.
Рецензія на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки (зроблена акредитованою АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» оціночною компанією - дійсна протягом 3 (трьох) місяців), що надається іншою оціночною компанією, відмінною від тієї, що підготувала звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки
12.
Довідка про відсутність/наявність обмежень/обтяжень на земельну ділянку (видано відділом земельних ресурсів)
13.
Витяг з Державного земельного кадастру/Довідка 6зем (з інформацією про склад угідь)
14.
Витяг із Державного земльного кадастру про присвоєння кадастрового номеру, у випадку, якщо Державний акт на права власності на земельну ділянку не містить кадастрового номеру
15.
Довідка з управління земельних ресурсів, про те що земельна ділянка, яка передається в іпотеку,не була виділена з частки (паю) у випадку, якщо в іпотеку передається земельна ділянка сільськогосподарського призначення)

Для отримання кредиту / оформлення нерухомого майна в іпотеку подаються оригінали документів, засвідчені належним чином. Оригінали документів, копія яких може бути засвідчена співробітником АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», повертаються Позичальнику. Співробітник Банку може звернутися до Позичальника з приводу надання Позичальником додаткових документів.


Закрити