1. Загальна інформація:
1.
Заява-анкета для Позичальника
2.
Паспорт Позичальника
3.
Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків Позичальника
4.
Посвідка на постійне/тимчасове місце проживання (для нерезидентів)
5
Дозвіл на працевлаштування (для нерезидентів)
2. Інформація про доходи:
2.1. Для найманих працівників:
1.
Довідка з місця роботи про доходи за останні 6 (шість) місяців, засвідчена директором та головним бухгалтером (або особами, що виконують їх функції) або виписка по зарплатному рахунку за останні 6 місяців (якщо клієнт отримує зарплату на рахунок, відкритий в Піреус Банку)
2.2. Для суб’єктів підприємницької діяльності:
1.
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців/ Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для клієнтів, що зареєстровані до 07.05.2011)
2.
Свідоцтво про спрощену систему оподаткування/Свідоцтво про сплату єдиного податку/Патент/Свідоцтво платника податку на додану вартість
3.1.
Щоквартальні звіти/Квартальні декларації з підтвердженням ДПІ про отримання/Довідка з ДПІ про розмір отриманого валового доходу та сплаченого податку за останні 4 (чотири) квартали (в рамках календарного року, або якщо строк реєстрації не більше року), в іншому випадку – за останніх 5 (п’ять) кварталів.
3.2.
Річні декларації суб’єкта підприємницької діяльності з підтвердженням ДПІ про отримання/Довідка з ДПІ про розмір отриманого валового доходу та сплаченого податку за останній звітній рік
2.3.Для власників компаній (дивіденди):
1.
Декларація про доходи фізичної особи за останні 2 (два) звітні роки
2.
Установчі документи (Статут, Установчий договір, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців))
3.
Баланс та звіт про фінансові результати за останні 2 (два) звітні роки з відміткою Управління статистики
4.
Протокол зборів власників (акціонерів) підприємства (компанії) про розподіл прибутку підприємства у вигляді дивідендів за останні 2 (два) роки (при наявності)
5.
Сума фактично виплачених дивідендів заявнику підтверджена довідкою з місця роботи, або виписками по транзакціями наданими відділом бухгалтерії, або видатково-касовим ордером компанії за останні 2 (два) роки
2.4.Дохід від нотаріальної діяльності:
1
Свідоцтво про право зайняття нотаріальною діяльністю
2
Реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності
3
Декларація про доходи фізичної особи за останні 2 (два) звітні роки
4
Звіт про роботу державних та приватних нотаріусів, що надається до Міністерства юстиції України
2.5.Для моряків:
1.
Контракт
2.
Довідка з крюінгової компанії про працевлаштування із зазначенням періоду планового виходу в рейс
3.
Виписка з зарплатного рахунку за останні 12 (дванадцять) місяців
4.
Платіжна відомість (payrolls)
2.6.Процентний дохід від строкових депозитів:
1.
Депозитний договір
2.
Виписка по депозитному рахунку за останні 6 (шість) місяців.
2.7. Інші доходи:
1.
Довідка про пенсію за останні 6 (шість) місяців або виписка по пенсійному рахунку за останні 6 місяців (якщо клієнт отримує пенсію на рахунок, відкритий в Піреус Банку)
 
 
Увага! При випуску кредитної картки VisaGold Клієнт повинен надати свою фотографію розміром 3 × 4 хорошої якості.
 
Вимоги до довідки про доходи:

Цей документ видається уповноваженою особою роботодавця. Приймається лише оригінал за підписом і печаткою роботодавця (у разі наявності). Довідка з місця роботи є дійсною протягом 30 днів з дати видачі, якщо інше не зазначено в самій довідці.

Довідка повинна бути на фірмовому бланку з логотипом та має містити такі дані:

  • найменування роботодавця;
  • правова форма роботодавця;
  • вихідний номер довідки та дата видачі документу;
  • ПІБ Позичальника;
  • валовий або чистий дохід Позичальника з місячною розбивкою;
  • печатка організації;
  • найменування підприємства в печатці повинно співпадати з найменуванням по тексту і в надписі на бланку;
  • підпис уповноваженої особи роботодавця: директора і бухгалтера (підпис бухгалтера може бути відсутній, якщо організаційною структурою підприємства бухгалтер не передбачений, але при цьому в тексті довідки повинно бути зазначено, що бухгалтер не передбачений);

Увага! До розрахунку фінансовогостану не приймається довідка про доходи Позичальника, що підписана самим Позичальником як Директором юридичної особи. У цьому випадку має бути підпис іншої уповноваженої посадової особи (заступника, головного бухгалтера тощо) або довідка по формі 1ДФ з підтвердженням податкової.

Замість довідки про доходи Банком для підтвердження доходу може прийматись довідка по формі 1 ДФ з підтвердженням податкової.

Закрити