Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про надання відновлювальної кредитної лінії

Перелік документів для юридичної особи (ЮО):

 • Анкета на видачу кредиту за стандартною формою Банку (оригінал);
 • Свідоцтво про державну реєстрацію, Статут, довідка ЄДРПОУ (ЮО) та копії паспортів та ІПН власників з часткою у капіталі більше 20% (копії за підписами перших осіб ЮО та завірені печаткою ЮО);
 • Фінансова звітність за два останніх роки, останній звітний період та аналогічний звітний період попереднього року (Баланс, форма №2, форма №3 (в разі існування)) (копії з відміткою статистики та за підписами перших осіб ЮО та завірені печаткою ЮО);
 • Розшифровка всіх статей балансу на останню звітну дату та повний рік, як наприклад (але не виключно) (оригінали за підписами перших осіб ЮО та завірені печаткою ЮО):
   
  • основні засоби
  • незавершене будівництво
  • запаси / готова продукція / товари
  • поточна та інша дебіторська заборгованість (окремо виділити прострочену)
  • поточна та інша кредиторська (окремо виділити прострочену)
  • інші оборотні активи
  • доходи / витрати майбутніх періодів
  • короткострокові / довгострокові кредити банків
  • кредиторська / дебіторська заборгованість бюджетних та позабюджетних фондів
 • Довідка (и) з банку (ів) про стан заборгованості по кредиту (при наявності кредитів вказати також кредитну історію та наявність/відсутність реструктуризації) та по оборотам по рахунках за останні 6 місяців - для несезонного бізнесу та 12 місяців - для сезонного бізнесу (оригінали);
 • При наявності заборгованості по кредитах в інших банках, надаються копії кредитних договорів, договорів забезпечення та всі додатки про зміни та доповнення (копії за підписами перших осіб ЮО та завірені печаткою ЮО);
 • Договори оренди (за наявності) по місцю ведення бізнесу та/чи зберігання активів, а також договори оренди інших активів (за наявності) (копії за підписами перших осіб ЮО та завірені печаткою ЮО);
 • ТЕО: короткий опис - обґрунтування необхідності фінансування та джерела погашення кредиту (оригінал);
 • Звіт про оцінку предмету застави в акредитованій Банком компанії (оригінал);
 • Договори з основними постачальниками / покупцями (копії за підписами перших осіб ЮО та завірені печаткою ЮО);
 • Правовстановлюючі документи на предмет застави / іпотеки (якщо такі не включені у вигляді додатків до звіту про оцінку предмету застави) та на інші активи, які належать ЮО (копії за підписами перших осіб ЮО та завірені печаткою ЮО);
 • Особиста фінансова декларація має подаватися всіма фінансовими поручителями – фізичними особами.

Перелік документів для приватного підприємця (ФОП):

 • Анкета на видачу кредиту за стандартною формою Банку (оригінал);
 • Копія паспорта та ІПН підприємця та дружини / чоловіка, а також свідоцтво про укладання шлюбу (копії, завірені підписом ФОП та, за наявності, печаткою);
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємця, документ, що підтверджує розрахунок та сплату єдиного/фіксованого податку або інших податків з прибутку (копії, завірені підписом ФОП та, за наявності, печаткою);
 • Копії декларації за два останніх роки та інші документи, що підтверджують доходи ФОП (договори купівлі – продажу, надання послуг та ін. документи), а також Звіт з ДПІ про прибутки підприємця - фізичної особи, як суб’єкта підприємницької діяльності (копії, завірені підписом ФОП та, за наявності, печаткою);
 • Довідка (и) з банку (ів) про стан заборгованості по кредиту (при наявності кредитів вказати також кредитну історію та наявність/відсутність реструктуризації) та по оборотам по рахунках за останні 6 місяців - для несезонного бізнесу та 12 місяців - для сезонного бізнесу (оригінали);
 • При наявності заборгованості по кредитах в інших банках, надаються копії кредитних договорів, договорів забезпечення та всі додатки про зміни та доповнення (копії, завірені підписом ФОП та, за наявності, печаткою);
 • Договори оренди (за наявності) по місцю ведення бізнесу та/чи зберігання активів, а також договори оренди інших активів (за наявності) (копії, завірені підписом ФОП та, за наявності, печаткою);
 • ТЕО: короткий опис - обґрунтування необхідності фінансування та джерела погашення кредиту (оригінал);
 • Звіт про оцінку предмету застави в акредитованій Банком компанії (оригінал);
 • Договори з основними постачальниками / покупцями (копії, завірені підписом ФОП та, за наявності, печаткою);
 • Правовстановлюючі документи на предмет застави / іпотеки (якщо такі не включені у вигляді додатків до звіту прооцінку предмету застави) та на інші активи, які належать ФОП (копії, завірені підписом ФОП та, за наявності, печаткою);
 • Особиста фінансова декларація має подаватися всіма фінансовими поручителями – фізичними особами.

Примітка: В разі, якщо клієнт належить до ГПК, то додатково надаються документи згідно переліку в залежності від типу члена ГСК – ЮО та/чи ФОП.


Закрити