• Можливість на законних підставах купити або продати цінні папери, якщо Клієнт банку не має ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для торгівлі цінними паперами;
  • Отримання статусу добросовісного набувача цінних паперів при купівлі цінних паперів через посередника - Брокера;
  • Зменшення ризику втрати своїх активів через необачливий вибір контрагента;
  • Спрощєння порядку подання доручень Піреус банку за рахунок використання оптимальних каналів зв’язку і оптимальних протоколів обміну документами;
  • Клієнт може заздалегідь визначити накладні витрати на посередницькі послуги Піреус банку.

Закрити