• Можливість на законних підставах купити або продати цінні папери, якщо клієнт не має ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для торгівлі цінними паперами;
  • Отримання статусу добросовісного набувача цінних паперів при купівлі цінніх паперів через посередника-Комісіонера;
  • Зменшення ризику втрати своїх активів через необачливий вибір контрагента;
  • Використання для своїх потреб специфічних знаннь фахівців Піреус банку про операції з цінними паперами на фондовому ринку;
  • Отримання додаткової гарантії (делькредере) Піреус банку щодо виконання третіми особами їх зобов’язань по договору, який буде укладений на виконання доручення Клієнта по договору комісії.

Закрити