• Можливість на законних підставах укладати угоди щодо купівлі-продажу цінних паперів, якщо Клієнт банку не має ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для торгівлі цінними паперами;
  • Отримання статусу добросовісного набувача цінних паперів при купівлі цінних паперів через посередника-Повіреного;
  • Зменшення ризику втрати своїх активів через необачливий вибір контрагента;
  • Використання для своїх потреб специфічних знаннь фахівців Піреус банку, які допомагають: визначити потенційного контрагента угоди, провести з контрагентом переговори і укласти угоду. При цьому остаточне рішення по вибору контрагента приймає саме Клієнт;
  • Можливість безпосередньо прийняти участь в підписанні і виконанні договорів купівлі-продажу цінних паперів;
    Клієнт несе найменші накладні витрати на посередницькі послуги Піреус банку.

Закрити