Перелік документів від Позичальника/ Фінансового Поручителя для отримання кредиту:

1. Загальна інформація:
1.
Заява-анкета для Позичальника/ Поручителя
2.
Паспорт Позичальника/ Фінансового Поручителя та його чоловіка/дружини/особи, з якою Позичальник/ Поручитель проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбних відносин (всі сторінки з інформацією)
3.
Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків Позичальника/ Фінансового Поручителя та його чоловіка/дружини/особи з якою Позичальник/ Поручитель проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбних відносин
4.
Свідоцтво про шлюб/розлучення/смерть чоловіка/дружини Позичальника/ Фінансового Поручителя
5.
Свідоцтво про народження дітей до 21 року Позичальника/ Фінансового Поручителя
6.
Посвідка на постійне/тимчасове місцепроживання (для нерезидентів)
2. Майно у власності та кредитна історія:
1.
Документи, що підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно
2.
Документи, що підтверджують участь у підприємстві/товаристві, цінні папери, депозитні договори тощо
3.
Для поточних кредитів – довідка з Банку про наявність заборгованості по кредиту та стан обслуговування боргу, кредитні договори з додатками та графіками за весь період користування, договори застави / іпотеки / поруки (в т.ч. всі додатки до них);
Для погашених кредитів – довідка з Банку про відсутність заборгованості по кредитах та стан обслуговування боргу
3. Інформація про доходи:
3.1. Для найманих працівників:
1.
Довідка з місця роботи про доходи за останні 6 (шість) місяців, засвідчена директором та головним бухгалтером (або особами, що виконують їх функції)
2.
Дозвіл на працевлаштування (для нерезидентів)
3.2. Для приватних підприємців:
1.
Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
2.
Свідоцтво про спрощену систему оподаткування/Свідоцтво про сплату єдиного податку/ Витяг з реєстру платників єдиного податку/ Патент/Свідоцтво платника податку на додану вартість
3.
Щоквартальні звіти/Квартальні декларації з підтвердженням ДПІ про отримання/Довідка з ДПІ про розмір отриманого валового доходу та сплаченого податку за останні 2 (два) роки
4.
Річні декларації суб’єкта підприємницької діяльності з підтвердженням ДПІ про отримання/Довідка з ДПІ про розмір отриманого валового доходу та сплаченого податку за останні 3 (три) роки
5.
Довідка з банку про наявність рахунків із зазначенням дати відкриття рахунків та виписки за цими рахунками за останні 2 роки
6.
Договори, що підтверджують діяльність суб'єкта підприємницької діяльності
3.3. Інші документи
1.
Договори оренди, завірені нотаріально, з історією оренди не менше ніж 2 (два) останні роки (з копіями документів, що підтверджують право власності), довідка про пенсію, (за останні 6 (шість) місяців), договори та угоди про надання послуг, (за останні 12 (дванадцять) місяців), акти виконаних робіт та виписки по рахунку за останні 6 місяців, тощо.

Для отримання кредиту / оформлення нерухомого майна в іпотеку подаються оригінали документів, засвідчені належним чином.Оригінали документів, копія яких може бути засвідчена співробітником АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», повертаються Позичальнику/Фінансовому Поручителю. Співробітник Банку може звернутися до Позичальника/Фінансового Поручителя з приводу надання додаткових документів.

Перелік документів для оформлення нерухомого майна в іпотеку фізична особа:

            Продавець – фізична особа:
1. Загальна інформація:
1.
Паспорт Продавця нерухомого майна та його чоловіка/дружини/особи, з якою Продавець проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбних відносин
2.
Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків Продавця нерухомого майна та його чоловіка/дружини/особи, з якою Продавець проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбних відносин
3.
Свідоцтво про шлюб/розлучення Продавця нерухомого майна або свідоцтво про смерть його чоловіка/дружини
4.
Свідоцтво про народження дітей Продавця нерухомого майна (у випадку наявності у Продавця неповнолітніх дітей)
5.
Згода другого із подружжя, якщо нерухоме майно набувалося у шлюбі та є спільною сумісною власністю
2. Документи на нерухоме майно (квартиру на вторинному ринку):
1.
Копія документа, що підтверджує право власності (наприклад, договір купівлі-продажу, договір дарування, рішення суду і т.і.) Оригінал надається нотаріусу під час нотаріального посвідчення договру купівлі-продажу.
2.
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у випадку реєстрації права власності до 01.01.2016 р.)
Якщо нерухоме майно набувалося до 01.01.2013 р. та право власності не зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, то має бути надано Ресєтарційне посвідчення БТІ або витяг із Державного реєстру прав власност ін нерухоме майно.
3.
Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у випадку реєстрації права власності з 01.01.2016 р.)
4.
Копії документів технічного обліку (копія технічного паспорта житлової нерухомості або витяг з нього із планом будинку, поверховим планом, експлікації тощо)
5.
Довідка про зареєстрованних осіб (форма 3)
При цьому Продавець та інші особи, в т.ч. неповнолітні, мають бути зняті з реєстрації за адресою нерухомого майна, яке придбається, на дату укладення договору купівлі-продажу.
6.
Документи, що підтверджують оплату:
  • якщо договір купівлі-продажу (правовставнолюючий) був укладений після 01.09.2013 р. ,
  • або якщо договір купівлі-продажу (правовставнолюючий) був укладений до 01.09.2013 р. та не містить застереження про те, що повний розрахунок був вчинений до моменту підписання такого договору.
7.
Згода органу опіки та піклування на відчуження нерухомого майна - якщо Продавець має неповнолітніх дітей, які зареєстровані за адресою нерухомого майна, яке придбається або які володіють частиною такого майна, або мають право користування ним та не зареєстровані за іншою адресою спільно з одним із батьків.

Для отримання кредиту / оформлення нерухомого майна в іпотеку подаються оригінали документів, засвідчені належним чином. Оригінали документів, копія яких може бути засвідчена співробітником АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», повертаються Позичальнику.Співробітник Банку може звернутися до Позичальника з приводу надання Позичальником додаткових документів.

Перелік документів якщо продавець нерухомості юридична особа:

Продавець – Підприємство (юридична особа):
1.
Статут (Установчий Договір в разі наявності або Рішення засновника про створення компанії) зі всіма змінами та доповненнями
2.
Свідоцтво про державну реєстрацію Підприємства
3.
Документ, що підтверджує взяття Підприємства на податковий облік (форма 4-ОПП)
4.
Довідка про внесення Підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
5.
Довіреність на особу, що уповноважена підписувати договір купівлі-продажу від імені Підприємства (якщо Договори підписує особа, що не має відповідних повноважень відповідно до Статуту Підприємства); для укладення договору купівлі-продажу.
6.
Протокол зборів учасників (Загальних зборів акціонерів, рішення Засновника, Спостережної Ради) про призначення виконавчого органу (Директора, Генерального Директора, Голови Правління) або іншого органу, уповноваженого приймати рішення про укладення і підписання договорів відчуження майна Підприємства
7.
Протокол зборів учасників (згідно Статуту) про продаж майна, що знаходиться у власності Продавця (із зазначенням майна, що продається).
8.
Баланс компанії – власника нерухомості на останню звітну дату
9.
Опис основних засобів на останню звітну дату та дату подачі документів
10.
Паспорт та Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, що уповноважена підписувати договір купівлі-продажу від імені Підприємства

Для отримання кредиту / оформлення нерухомого майна в іпотеку подаються оригінали документів, засвідчені належним чином. Оригінали документів, копія яких може бути засвідчена співробітником АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», повертаються Позичальнику.Співробітник Банку може звернутися до Позичальника з приводу надання Позичальником додаткових документів.

Перелік документів якщо продавець іпотекодавець – физична особа:

Іпотекодавець – физична особа:
1.
Згода органа опіки та піклування на іпотеку нерухомого майна, яке придбається - якщо Позичальник (Іпотекодавець) має неповнолітніх дітей, які зареєстровані за адресою нерухомого майна, яке придбається або мають право користування ним та не зареєстровані за іншою адресою спільно з одним із батьків.
2.
довідкою про зареєстрованних осіб (форма 3) , що підтверджує реєстрацію неповнолітньої дитини Позичальника (Іпотекодавця) за адресою відмінною від адреси нерухомого майна, що придбається.
3.
Якщо у іпотекодавця немає неповнолітніх дітей – надається довідка іпотекодавця про те, що іпотекодавець не має неповнолітніх дітей (на дату укладення договорів).
4.
Нотаріально засвідчена згода другого з подружжя іпотекодавця, якщо нерухомість придбавалась у шлюбі або заява іпотекодавця про неперебування у шлюбі (оригінал або копія, засвідчена нотаріально) (на дату укладення договорів).

Закрити