Назва операції/послуги
Тариф
Відкриття поточного рахунку в національній валюті України/ в іноземній валюті
0 UAH
Закриття рахунку
0 UAH
Надання виписки по рахунку*1.2
0 UAH
Видача довідок за проханням клієнта (українською, англійською, російською мовами):
 
·     Стандартні довідки*1 (з наданням протягом одного банківського дня)
·     Нестандартні довідки*1.2. (з наданням протягом двох банківських днів)
·Нестандартні термінові довідки *1.3. (з наданням протягом одного банківського дня )
 75 UAH
150 UAH
300 UAH
·     Довідки/виписки про залишки коштів та/або обороти по рахунках (за виключенням закритих на дату 01.02.2014)для клієнтів що не надали Заяву стандартного зразку, яка має бути надана клієнтами, які відкривали рахунки у відділеннях АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»в ВЕЗКрим.
2 000 UAH
Оформлення довіреності на розпорядження рахунками*2
150 UAH

Продаж/купівля іноземної валюти з рахунку клієнта для виконання документів примусового стягнення коштів з рахунку клієнта згідно діючого законодавства

0 UAH
Купівля валюти на міжбанківському валютному ринку*3
0,50% min 150 UAH
Продаж валюти на міжбанківському валютному ринку*3.3.1
0,50% min 100 UAH
Продаж валюти на міжбанківському валютному ринку за ініціативою Банку*4
0 UAH
Конверсія валюти на міжбанківському валютному ринку *21
0,50% min 100 UAH
Продаж/конверсія валюти на міжбанківському валютному ринку фізичною особою з метою подальшого розміщення (перерозміщення) на депозит АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ». Продаж/конверсія валюти за даним тарифом здійснюється в той самий день, коли здійснюється розміщення депозиту та в сумі, що не перевищує суму депозиту, який буде розміщуватись.
0,25% min 5 UAH
Конверсія ВКВ у ВКВ з наступним продажем за UAH
0%
Додаткова комісія продаж / купівлю / конвертації безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку*5
від 0% до 100 %
від суми купівлі / продажу / конвертації безготівкової іноземної валюти
Операції за платіжними дорученнями
 
Оформлення доручення на періодичне перерахування коштів з рахунку*6 
10 UAH
Комісія за переказ за дорученням на періодичне перерахування коштів
2 UAH/ платіж
Нарахування відсотків на залишок на рахунку (річних)
 
0 - 9 999.99 (UAH)
0% річних
від 10 000.00 (UAH)
0 % річних
USD
0% річних
EUR
0% річних
Платежі
 
в національній валюті:
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта*17
0 UAH
Безготівкове зарахування коштів з інших банків на рахунок клієнта*20
1,0%
Зарахування коштів з депозитного рахунку при достроковому розірванні договору банківського вкладу який не був пролонгований та кошти на який було залучено шляхом перерахування з іншого банку
1,0%
Безготівкове зарахування коштів отриманих як переказ з картки на картку та виграшів, переказів через платіжні системи типу Skrill тощо *19
1,0%
Безготівкове зарахування кредитних коштів з транзитного рахунку
АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ” на поточний рахунок клієнта*18                   
0 UAH
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта будь-якою особою окрім власника рахунку та його довіреними особами
1,5 % від суми поповнення
Перерахування коштів в межах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” між власними рахунками клієнта, в т.ч. перерахування на депозитні рахунки та інвестиційні рахунки у відділеннях АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ ”*7:
0 UAH
Перерахування коштів в межах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ ” між власними рахунками клієнта, в банкоматах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”:
2UAH
Перерахування коштів в межах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ” на рахунки інших клієнтів *7
0,75% min 10 UAH max 700 UAH
Перерахування коштів з рахунку клієнта на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» *7.21
1% min 20 UAH max 1000 UAH
Запити/ повідомлення про уточнення переказу, про анулювання переказу, про розслідування переказу, інші повідомлення (в тому числі по ел. пошті НБУ):
30 UAH
в іноземній валюті:
Зарахування готівкових коштів на рахунок клієнта
0 UAH
Безготівкове зарахування коштів з інших банків на рахунок клієнта*20
1,0%
Зарахування коштів з депозитного рахунку при достроковому розірванні договору банківського вкладу який не був пролонгований та кошти на який було залучено шляхом перерахування з іншого банку
1,0%
Безготівкове зарахування коштів отриманих як переказ з картки на картку та виграшів, переказів через платіжні системи типу Skrill тощо *19
1,0%
Перерахування коштів в межах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ” між власними рахунками клієнта, в т.ч. перерахування на депозитні рахунки та інвестиційні рахунки у відділеннях АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ”*7:
0 USD
Перерахування коштів в межах АТ “ ПІРЕУС БАНК МКБ ” на рахунки інших клієнтів *7,8
0,5% min 20 USD max 100 USD
0,5% min 25 EUR max 100 EUR
Перекази в USD на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»в межах України*7.21
1 min 30 USD
Перекази в USD на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»за межі України*7
-       Для резидентів
 
1% min 30 USD
-       Для нерезидентів
0,75% min 30 USD max 300 USD
Перекази в EUR на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»в межах України*7.21
1% min 30 EUR
Перекази в EUR на рахунок за межі АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за межі України*7
-       Для резидентів
 
1% min 30 EUR
-       Для нерезидентів
0,75% min 30 EUR max 300 EUR
Запити/повідомлення про уточнення переказу, про анулювання переказу, про розслідування переказу, інші повідомлення:
50 USD

Комісія за переказ коштів  в USD з гарантованим зарахуванням повної суми отримавучу платежу . Сплачується додатково до комісії за платіж в USD

Повернення помилково отриманих коштів за запитом іноземного банку про відкликання переказу

 
50 USD
 
0 UAH
            Касові операції         
Комісія за зняття готівкових коштів в національній та іноземній валюті в касах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
0 UAH
Операції з платіжною карткою
Канал продажу
Відділення
winbank
 
Classic
Gold
Classic
Gold
Оформлення платіжної картки (випуск/ перевипуск після закінчення терміну дії картки)
150UAH
500 UAH
140 UAH
490 UAH
Оформлення додаткової картки (випуск/перевипуск після закінчення терміну дії, можливий випуск додаткової картки класом не вище від основної, на термін дії основної картки)
150 UAH
Classic
Gold
130 UAH
Classic
Gold
150 UAH*9
350 UAH
130 UAH
340 UAH
Переоформлення платіжної картки (у т.ч. додаткової) протягом терміну дії з ініціативи держателя*10
150 UAH
Classic
Gold
130 UAH
Classic
Gold
150 UAH
350 UAH
130 UAH
330 UAH
Термінове*11 оформлення платіжної картки*11.1
300 UAH
-
Розблокування платіжної картки
0 UAH
3 UAH
Оформлення додаткової картки «Миттєвий доступ» (VisaClassicInstant)
120 UAH
Комісія за зняття готівкових коштів в банкоматах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
0 UAH
Комісія за зняття готівкових коштів в мережі банкоматів інших банків України
0 UAH – перші 5 операцій на місяць
1,5% + 5 UAH – починаючи з 6 операції
Комісія за зняття готівкових коштів в касах інших банків України
1,5% + 5 UAH
Валюта рахунку
UAH
USD, EUR
Комісія за зняття готівкових коштів в банкоматах Групи Піреус Банку за кордоном*13
1,5%+30 UAH
Комісія за зняття готівкових коштів за кордоном
2,0%+50 UAH
Комісія за конвертацію*14
1,15%
Встановлення ПІН-коду в POS-терміналах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (протягом строку дії картки)
0 грн.
Відновлення ПІН-коду в POS-терміналах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (протягом строку дії картки)
30 грн.
Запит балансу в банкоматах АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»:
перший запит за добу
0 UAH
наступні запити
5 UAH за кожний запит
Надання міні-виписки в банкоматах АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

10 UAH

Запит балансу в банкоматах інших банків
 
в банках України  

10 UAH

за кордоном  

15 UAH

Оформлення інших документів по рахунку:
зміна ПІН-коду в банкоматах АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ”
15 UAH
Розшук /запит за операціями з платіжними картками - комісія за безпідставне опротестування операції клієнтом (після розслідування)
250 UAH
Безготівкові операції в торговій мережі
0 UAH
Надання довідок держателю платіжної картки шляхом SMS-інформування (щомісячно) *14,15
0 UAH*15
0 UAH
Плата за користування недозволеним овердрафтом
40% річних
Незнижувальний залишок
0 UAH
Надання страхового полісу «Безпека» від СК «Альфа Страхування» для карток VisaGold (як основних так і додаткових)*16
Включено до вартості оформлення платіжної картки

 

* Банк має право перевести клієнта на обслуговування за тарифом Поточний рахунок «Вільний доступ Голд лояльний» за умови здійснення безготівкової оплати товарів та послуг в торгово-сервісній мережі (у тому числі електронної комерції) на суму ≥ 20 000,00 грн. (або еквівалент цієї суми) по рахунку протягом строку дії картки за продуктом Поточний рахунок «Вільний доступ». Загальна сума безготівкової оплати товарів та послуг визначається в останній календарний місяць дії картки. При цьому, Банк залишає за собою право перевипустити клієнту платіжну картку вищого класу, ніж було заявлено у відповідній заяві клієнта.
*1 Стандартними довідками вважаюся довідки про надання наступної інформації:
- про відкриття поточного рахунку;
- про наявність/відсутність відкритих рахунків в Банку;
- про залишки коштів та/або обороти по рахункам;
- про наявність/відсутність кредитної заборгованості.
*1 * 1.2, *1.3 - Тарифи не застосовується для клієнтів, що не надали Заяву стандартного зразку, що має бути надана клієнтами, що відкривали рахунки у відділеннях АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»в ВЕЗКрим.
*2 Довіреність може бути надана на розпорядження поточним, депозитним рахунком. Комісія сплачується за екземпляр довіреності щоразу при оформленні без залучення нотаріуса.
*3 Комісія 0,5% за купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку є комісією Банку і сплачується додатково до діючих на даний момент відрахувань до Пенсійного Фонду.
*4 Відповідно до пункту 10Загальних умов Тарифів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» Послуги для фізичних осіб.
*5 Розмір комісії станом на відповідну дату визначається Департаментом казначейства АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в межах, зазначених у Тарифах, станом на початок кожного операційного дня на підставі відповідного розпорядження керівника Департаменту казначейства.
*6 Комісія сплачується в момент укладання додаткової угоди до договору банківського рахунку. При необхідності внесення змін в реквізити доручення на періодичне перерахування коштів за ініціативою клієнта оформлюється нове доручення, а попереднє - анулюється.
*7 За виключенням переказів, ініційованих засобами інтернет-сервісу winbank.
*8 Операція здійснюється відповідно до умов діючого законодавства України.
*9 Випуск/пере випуск після закінчення терміну дії однієї додаткової картки Visa Classic до основної картки VisaGold включено до вартості оформлення основної картки. Вказана умова не розповсюджується на держателів карт Visa Gold, що були отримані безкоштовно в рамках рекламних акцій та промо-кампаній.
*10 Тариф не застосовується у разі перевипуску картки за рішенням Банку згідно внутрішніх нормативних документів Банку.
*11 на 3-й день після замовлення картки для Києва та обласних центрів (Дніпро, Одеса, Харків, Черкаси, Львів)
- на 4-й день після замовлення картки для інших міст України.
Стягується, як додаткова плата до стандартного тарифу з оформлення/переоформлення/видачі платіжної картки.
*11.1 тариф не застосовується до платіжних карток, які оформлені через сервіс дистанційного обслуговування «winbank.
*12 Банкомати Групи Піреус Банку в Греції, Болгарії, Румунії, Албанії, Сербії та банкомати Geniki банку в Греції.
*13 Комісія Банку за платіж по рахунку (якщо валюта транзакції відрізняється від валюти рахунку).
*14 Послуга надається лише для номерів телефонів українських операторів мобільного зв’язку.
*15 Незалежно від дати підключення до послуги за перший місяць плата не стягується. В подальшому послуга надається безкоштовно у разі, якщо за попередній місяць за допомогою платіжної картки була здійснена безготівкова оплата товарів та послуг в торгово-сервісній мережі (у тому числі електронної комерції) на суму не менше 2000,00 грн. (або еквівалент цієї суми). До розрахунку приймаються всі операції оплати товарів та послуг за допомогою картки, що були списані з рахунку клієнта в період з першого робочого дня до останнього робочого дня поточного місяця. В іншому випадку плата за користування послугою становить 10,00 грн. та стягується в останній робочий день поточного місяця для карток Classic.
*16 Надання полісу «Безпека» від СК «Альфа Страхування» не розповсюджується на держателів карт Visa Gold, що були отримані безкоштовно в рамках рекламних акцій та промо-кампаній.
*17 В тому числі при зарахуванніготівкових коштів на рахунок клієнта будь-якою особою окрім власника рахунку та його довіреними особами з метою погашення існуючої кредитної заборгованості клієнта перед банком.
*18 При зарахуванні кредитних коштів в рамках продукту «Жвава готівка» відповідно до Договору про співробітництво з ПАТ «Альфа Банк».
*19 Маються на увазі перекази, які використовують код торговця 7995.
*20 Для коштів клієнта, що були раніше відправлені клієнтом та повернулися з рахунка нез'ясованих сум банка- отримувача, розмір тарифу дорівнює 0 грн. У випадку повернення коштів з інших рахунків банку-отримувача початкового платежу, відмінних від рахунку нез’ясованих сум, рішення щодо компенсації комісії за зарахування коштів приймається банком виключно на підставі заяви клієнта, після аналізу цільового призначення отриманих коштів.
*21 У разі виконання документів примусового стягнення коштів з рахунку клієнта Державною виконавчою службою, приватними виконавцями або Державною податковою службою, розмір тарифу дорівнює 0 грн.


Закрити