Перелік документів 
від Позичальника/Поручителя* для отримання кредиту

 
1. Загальна інформація:
1.
Заява-анкета для Позичальника та Поручителя
2.
Паспорт Позичальника (Клієнта) та його чоловіка / дружини (при наявності) / Поручителя та його чоловіка / дружини (при наявності Поручителя) (всі сторінки з інформацією)
3.
Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру Позичальника/Поручителя та його чоловіка/дружини ( у випадку, якщо Позичальник/Поручитель одружений або проживає з особою однією сім’єю без реєстрації шлюбних відносин.)
4.
Свідоцтво про шлюб/розлучення/смерть чоловіка/дружини Позичальника/Поручителя
5.
Посвідка на постійне місце проживання Позичальника/Поручителя та його чоловіка/дружини (для осіб, що не є громадянами України)
 
2. Майно у власності та кредитна історія:
1.
Документи, що підтверджують право власності на рухоме та нерухоме майно (при наявності)
2.
Документи, що підтверджують участь у підприємстві/товаристві, цінні папери, депозитні договори тощо
3.
Для поточних кредитів – довідка про стан заборгованості по кредиту із зазначенням наявності прострочень, кредитні договори з додатками та графіками за весь період користування, договори застави / іпотеки / поруки (в т.ч. всі додатки до них);
Для погашених кредитів – довідка про погашення кредиту з інформацією про наявність прострочення платежів за весь період погашення
 
3. Інформація про доходи:
3.1. Для найманих працівників:
1.
Довідка з місця роботи про доходи Позичальника та його чоловіка / дружини за останні 6 (шість) місяців, засвідчена директором та головним бухгалтером (або особами, що виконують їх функції)
2.
Дозвіл на працевлаштування ( для осіб, що не є громадянами України)
3.2. Для приватних підприємців:
1.
Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи
2.
Свідоцтво про спрощену систему оподаткування/Патент/Свідоцтво платника податку на додану вартість
3.
Щоквартальні звіти/Декларації суб’єкта підприємницької діяльності з відміткою ДПІ/Довідка з ДПІ про розмір отриманого валового доходу та сплаченого податку за останні 2 (два) роки
4.
Довідка з банку про наявність рахунків із зазначенням дати відкриття рахунків та виписки за цими рахунками за останні 12 місяців.
5..
Договори, що підтверджують діяльність суб’єкта підприємницької діяльності
3.3. Для власників компаній/ПП*:
1.
Податкова декларація про доходи (при наявності)
2.
Установчі документи (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про державну реєстрацію)
3.
Баланс та звіт про фінансові результати за останні 2 (два) роки з відміткою Управління статистики
4.
Протокол зборів власників (акціонерів) підприємства (компанії) про розподіл прибутку підприємства у вигляді дивідендів за останні 2 (два) роки (при наявності)
5.
Сума фактично виплачених дивідендів заявнику підтверджена, або виписками по транзакціями наданими відділом бухгалтерії, або видатково-касовим ордером компанії
3.4. Інші документи
1.
Договори оренди, довідка про пенсію, декларація про доходи, документи які підтверджують наявність інших доходів тощо (за останні 6 (шість) місяців) (в т.ч. за неосновним місцем роботи)

* Поручителем може виступати як майновий, так і фінансовий Поручитель.
 
Для отримання кредиту подаються оригінали документів, засвідчені належним чином. 

Оригінали документів, копія яких може бути засвідчена співробітником АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», повертаються Позичальнику.

Співробітник Банку може звернутися до Позичальника з приводу надання Позичальником додаткових документів.

 

Перелік документів
для оформлення автотранспортного засобу в заставу Банку:

 
1. Для отримання кредиту:
1.
Договір купівлі-продажу або рахунок-фактура / специфікація на автомобіль (при наявності)
 
2. Для оформлення автотранспортного засобу в заставу Банку
2.
Постійне свідоцтва про державну реєстрацію автотранспортного засобу із відміткою «Кредит АТ „ПІРЕУС БАНК МКБ“», виданого на ім’я Позичальника (Клієнта) як власника автотранспортного засобу
3.
Документи, що підтверджують сплату першого внеску для купівлі авто (копія платіжного документу)

Для отримання кредиту подаються оригінали документів, засвідчені належним чином. 

Оригінали документів, копія яких може бути засвідчена співробітником АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», повертаються Позичальнику.

 Співробітник Банку може звернутися до Позичальника з приводу надання Позичальником додаткових документів.

Закрити