Шановні клієнти,

Просимо взяти до уваги, якщо Ваш кредитний договір, передбачає застосування плаваючої процентної ставки, яка складається зі ставки FАІR + Відсоток:

Відсоток встановлюється рішенням КУАП (Комітет по управлінню активами та пасивами Банку) та залишається незмінним протягом всього строку дії Кредитного договору, окрім випадків, передбачених умовами кредитного договору.

Інформація щодо розміру ставки FАІR розміщується на сайті Банку, а також в приміщенні Банку (як в головному офісі, так і у відділеннях Банку) на інформативних стендах.

FАІR (Floating Annual Interest Rate) - процентна ставка по строкових депозитах фізичних осіб у валюті тотожній валюті кредиту, що розміщені в Банку на строк 6 місяців, з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору.

Станом на сьогодні ставка FAIR становить 14% річних.

Процедура встановлення та зміни розміру процентної ставки фіксується в кредитному договорі, що укладається між позичальником та АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ". Плаваюча процентна ставка по кредиту підлягає перегляду протягом строку дії Кредитного договору щоразу після перебігу кожного 6 (шести) місячного періоду.

У випадку, якщо Ваш кредитний договір, передбачає застосування змінюваної процентної ставки, що встановлюється за формулою:

UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) + Відсоток.

де UIRD – це український індекс ставок за депозитами фізичних осіб - середньозважена ставка, що розраховується кожного Банківського дня в системі Thomson Reuters на основі номінальних ставок по строкових депозитах фізичних осіб у гривні на строк 6 місяців, з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору.

Розмір індексу UIRD, що буде застосовано по кредитним договорам, що були укладені у період з 16 (шістнадцятого) по останнє число місяця, становить 12,51% річних.

Ставка підлягає перегляду протягом дії строку користування кредитом, щоразу після перебігу кожного 6 (шести) місячного періоду, з моменту встановлення змінюваної ставки.

Інформація про розмір ставки UIRD розміщується на офіційному сайті НБУ, сайті Банку та на інформативних стендах у відділеннях Банку.

Для розрахунку змінюваної ставки, показник базової ставки (UIRD) визначається наступним чином:

- в разі, якщо Кредитний договір укладено з 1 (першого) по 15 (п’ятнадцяте) число місяця та відповідно надалі здійснюється зміна Змінюваної процентної ставки в період з 1 (першого) по 15 (п’ятнадцяте) число місяця, застосовується показник базової ставки (UIRD), яка була встановлена за 2 робочі дні до 1 числа місяця, в якому встановлюється або змінюється ставка;

- в разі, якщо Кредитний договір укладено з 16 (шістнадцятого) по 31 (тридцять перше) число місяця та відповідно надалі здійснюється зміна Змінюваної процентної ставки в період з 16 (шістнадцятого) по 31 (тридцять перше) число місяця, застосовується показник базової ставки (UIRD), яка була встановлена за 2 робочі дні до 16 числа місяця, в якому встановлюється або змінюється ставка.
Максимальний розмір, до якого може бути збільшена процентна ставка, що є змінюваною, встановлюється рішенням КУАП (Комітет по управлінню активами та пасивами Банку) та складає 32 (тридцять два)% річних у гривні.

Відсоток встановлюється рішенням КУАП (Комітет по управлінню активами та пасивами Банку) та залишається незмінним протягом всього строку дії Кредитного договору, окрім випадків, передбачених умовами кредитного договору.


Закрити