Зазначення тарифу
Тариф
Комісійна винагорода за брокерські послуги з купівлі, продажу або обміну цінних паперів1.
0,1% (мінімум 1000 грн.) від суми договору.

1 Тарифи не включають плату за додаткові послуги, які клієнт отримує від Банка та інших фізичних і юридичних осіб при провадженні операцій з цінними паперами, а саме: послуги пошти, послуги депозитарних установ, банківські розрахунково-касові послуги, послуги центрів сертифікації ключів, тощо.


Закрити