Меню
Умови та правила

Умови та правила

Умови отримання платіжних послуг в електронних гаманцях фізичними особами - держателями платіжних карток АТ «Піреус Банк МКБ»
Дані «Умови отримання платіжних послуг в електронних гаманцях фізичними особами - держателями платіжних карток АТ «Піреус Банк МКБ»» (надалі – Умови) визначають порядок отримання платіжних послуг клієнтами, які є держателями платіжних карток, емітованих АТ «Піреус Банк МКБ» до відкритих в Банку карткових рахунків, в електронних гаманцях різних провайдерів.

1. Терміни та визначення
Автентифікація – це процедура електронної ідентифікації клієнта шляхом перевірки Банком пред’явлених клієнтом даних на предмет їх приналежності клієнту з метою надання доступу до користування певними послугами та отримання дозволу Клієнта на проведення певних операцій.
Безконтактна оплата / Безконтактне зняття готівкових коштів в банкоматах - процедура здійснення операції оплати товарів/послуг або зняття готівкових коштів в банкоматах Банку або інших банків України та світу з використанням Системи, за цифровим аналогом карти, без фізичного пред’явлення Платіжної картки.
Електронний гаманець – програмне забезпечення у вигляді мобільного додатку, встановленому на Мобільному пристрої, що дозволяє отримувати Платіжні послуги з використанням Системи.
NFC-технологія (Near Field Communication, NFC) — технологія бездротового високочастотного зв'язку малого радіусу, яка дає можливість обміну даними між пристроями, насамперед смартфонами та безконтактними платіжними терміналами, що перебувають на відстані близько 10 см., в тому числі для здійснення фінансових операцій.
Мобільний пристрій – електронний пристрій Клієнта (смартфон, планшет, смарт- годинник тощо), на якому встановлено Електронний гаманець, та який має доступ до мережі Інтернет та обладнаний NFC-технологією з підтримкою Системи мобільних платежів. 
Платіжні послуги – послуги з безконтактної оплати товарів/послуг або безконтактного зняття готівкових коштів з застосуванням Системи мобільних платежів з використанням NFC-технології.
Сервіс-провайдер – компанія-розробник Електронного гаманця.
Система мобільних платежів (Система) – комплекс програмного забезпечення, який включає Електронний гаманець, що дозволяє Клієнту отримувати Платіжні послуги з використанням технології Електронного гаманця та NFC технології.
Цифровий аналог банківської платіжної картки (Токен / Токенізована платіжна картка / Цифрова картка, Цифровий аналог картки) – цифровий аналог платіжної банківської картки, емітованої Банком до карткового рахунку Клієнта, відкритого в Банку, який використовується Клієнтом з метою здійснення фінансових операції по такому рахунку, зокрема операцій безконтактної оплати товарів/послуг та безконтактного зняття готівкових коштів.
Всі терміни, не передбачені даними Умовами, але використовуються в тексті, вживаються у значеннях, наведених у договорі з Клієнтом та/або Правилах комплексного обслуговування фізичних осіб в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (Правила).

2. Процедура створення Клієнтом Цифрового аналогу платіжної картки в Електронному гаманці
2.1. Для отримання можливості користування Платіжними послугами за допомогою створеного в Електронному гаманці Цифрового аналогу платіжної картки, у Клієнта має бути працездатний Мобільний пристрій з доступом до мережі Інтернет та з встановленим Електронним гаманцем.
Для створення Цифрового аналогу платіжної картки Клієнту потрібно зареєструвати в Електронному гаманці платіжну картку, попередньо емітовану Банком до карткового рахунку клієнта. Це може бути здійснено в один із наступних способів:
- шляхом відповідних дій з платіжною карткою Цифровий аналог якої створюється, у Мобільному додатку Winbank;
- шляхом ручного введення реквізитів Платіжної картки (як-от номер Платіжної картки, строк дії, CVV2 код) в безпосередньо Електронному гаманці, встановленому на Мобільному пристрої клієнта.
Цифровий аналог картки можливо створити виключно за тією платіжною карткою клієнта, яка не є заблокованою на момент додання картки до Електронного гаманцю, та строк дії якої не закінчився.
2.2. У разі додавання картки до Електронного гаманця з мобільного додатку Winbank, Цифрова картка додається в активному стані. У разі реєстрації картки вручну шляхом введення її реквізитів безпосередньо через Електронний гаманець, картка додається в неактивному стані і обов’язково передбачає наступну її активацію в Електронному гаманці. Активацію клієнтом Цифрової картки в Системі може бути здійснено:
 - шляхом введення Клієнтом ОТП-пароля, отриманого в Push/Viber/СМС-повідомленні на номер Мобільного телефону Клієнта, що зареєстрований в системах Банку та який Клієнт зазначив як фінансовий номер;
 - шляхом здійснення Клієнтом телефонного дзвінка до Контакт-центру Банку з проходженням Процедури повної ідентифікації у встановленому Правилами Банку порядку.
У разі успішної активації Цифрової картки в Електронному гаманці, Система направляє відповідне Push/Viber/СМС-повідомлення на номер Мобільного телефону Клієнта.
2.3. Одразу після успішної активації Цифрової картки Клієнт може використовувати створену Цифрову картку для здійснення операцій, передбачених пунктами даних Умов.
2.4. Одна платіжна банківська картка може бути токенізованою (створений Цифровий аналог картки) в декількох Електронних гаманцях на різних Мобільних пристроях Клієнта.
2.5. Клієнт може самостійно управляти (додавати та видаляти) одну або кілька своїх Цифрових карток до/з Електронного гаманця. Видалення Цифрової картки здійснюється за допомогою кнопки «Видалити», яка розташована безпосередньо в Електронному гаманці.
2.6. В Електронному гаманці Клієнту відображено дані про чотири останні цифри номеру Платіжної картки, для якої створено її Цифровий аналог.

3. Умови та порядок отримання Платіжних послуг за допомогою картки, Цифровий аналог якої створено в Електронному гаманці
3.1. З використанням Електронного гаманця та Системи, без фізичного пред’явлення Платіжної картки, можуть здійснюватися наступні операції по картковому рахунку Клієнта:
 - Безконтактна оплата товарів та послуг у платіжних терміналах точок продажу, в тому числі – в мережі Інтернет;
 - Безконтактне зняття готівкових коштів в банкоматах та касах Банку, інших банків України та світу, у яких передбачено та реалізовано функцію здійснення подібних операцій з використанням NFC-технології.
3.2. Для здійснення відповідної операції по власному картковому рахунку з використанням Цифрової картки, доданої до Електронного гаманця, та Системи, Клієнт має обрати з переліку доступних в Електронному гаманці відповідну Цифрову картку, та виконати наступні дії:
А) розблокувати екран свого Мобільного пристрою засобом, передбаченим провайдером Електронного гаманцю;
Б) піднести Мобільний пристрій до платіжного терміналу або банкомату, якщо платіжний термінал або банкомат оснащений відповідним функціоналом (зазвичай, про це свідчить відповідна позначка на або поряд з обладнанням);
В) підтвердити особистість власника картки відповідним способом, передбаченим провайдером Електронного гаманцю та Мобільного пристрою (це може бути біометрична верифікація або введення ПІН-коду для розблокування екрану ввести ПІН-код Платіжної картки, відносно якої створено її Цифровий аналог (у разі потреби).
3.3. За наявності двох і більше Цифрових карток, доданих до Електронного гаманцю, у тому числі інших ніж Банк банків-емітентів, Клієнт має перед здійсненням операції(й) визначити основну Цифрову картку, з використанням якої буде здійснюватися операція(ї) за замовченням.
3.4. Здійснення операцій по картковому рахунку клієнта з використанням Електронного гаманцю та Системи є неможливим у разі:
 - закриття Карткового рахунку, до якого було емітовано фізичну Платіжну картку, яку було свого часу додано до Електронного гаманцю в якості Цифрового аналогу;
- закінчення строку дії/блокування Платіжної картки або карткового рахунку, до якого відкрито картку та, до якої створено її Цифровий аналог в Електронному гаманцю.
3.5. Банк має право встановлювати ліміти та обмеження на операції, що здійснюються Клієнтом з використанням Електронного гаманцю та Системи. Інформацію про встановлені Банком ліміти Клієнт може отримати звернувшись до Контакт-центру Банка.
3.6. Всі операції з використанням Електронного гаманця та Системи, які здійснюються по Картковому рахунку Клієнта в Банку, відображується у виписці за Картковим рахунком за тією карткою, до якої було створено її Цифровий аналог в Електронному гаманцю. Інформацію відносно платіжних операцій, здійснених з використанням Електронного гаманця та Системи, можна отримати безпосередньо в Електронному гаманці (в історії операцій відображається визначена Сервіс-провайдером інформація). 
3.7. Банк має право відмовити Клієнту у здійсненні операцій по Картковому рахунку з використанням Електронного гаманця та Системи у разі настання підстав для відмови Банку в обслуговуванні Карткового рахунку клієнта та операцій з Платіжними картками. Такі обставини визначено цими Умовами та/або Правилами.

4. Безпека здійснення платіжних операцій по Картковому рахунку з використанням Електронного гаманця та Системи. Порядок дій у разі втрати / тимчасової передачі третім особам Мобільного пристрою.
4.1. Всі операції, здійснені з використанням Електронного гаманця та Системи безумовно визнаються Клієнтом як такі, що здійснені ним свідомо, авторизовані особисто та спрямовані Клієнтом на вчинення фінансової транзакції та/або розпорядження коштами на Картковому рахунку Клієнта в Банку.
4.2. Клієнт розуміє та зобов’язаний безумовно виконувати вимоги цих Умов, Правил, Умов Сервіс-провайдера, зокрема:
-  тримати у секреті свої Автентифікаційні дані, Пароль/цифровий код для Мобільного пристрою, тощо;
- забезпечувати належний контроль за Мобільним пристроєм, на якому встановлено Електронний гаманець, до якого додано платіжну картку Банку;
- забезпечувати обов’язкову наявність обмежень доступу до Мобільного пристрою (Паролів, біометричних ідентифікаторів, часових інтервалів блокування тощо);
- не допускати використання третіми особами Мобільного пристрою зі встановленим на ньому Електронним гаманцем.
4.3. У разі втрати (крадіжки тощо) Платіжної картки Банку, до якої було створено її Цифровий аналог, або її компрометації (розголошення ПІН-коду/ОТП-паролю/реквізитів картки, виникнення підозри, що ПІН-код/реквізити картки стали відомі третім особам, зокрема під час здійснення операції з використанням Платіжної картки або її Цифрового аналогу тощо), Клієнт має негайно повідомити Банк у порядку, визначеному Правилами, зокрема шляхом звернення до Контакт-центру Банка. Після отримання Банком такого звернення від Клієнта, Банк вносить Платіжну картку до Стоп-списку, в результаті чого Платіжну картку буде заблоковано для здійснення операцій (окрім тих операцій, які не потребують Авторизації), у тому числі для здійснення операцій з використанням Електронного гаманця та Системи.
4.4. У разі втрати (крадіжки тощо) Мобільного пристрою із встановленим Електронним гаманцем, розголошення Автентифікаційних даних, Клієнт має негайно повідомити Банк та у визначеному нижче порядку ініціювати видалення всіх створених Клієнтом на момент звернення Цифрових карток.
Видалення Цифрових карток здійснюється шляхом звернення Клієнта до Контакт-центру Банка з обов‘язковим проходженням Процедури ідентифікації. При цьому Клієнт повинен назвати оператору Контакт-центру Банка номери Платіжних карток, до яких Клієнтом було створено Цифрові аналоги, або іншу інформацію на вимогу Банку з метою визначення створених Клієнтом Цифрових карток. На підставі звернення Клієнта Банк здійснює видалення всіх створених Клієнтом на момент звернення Цифрових аналогів Платіжних карток Банку. 
4.5. У разі тимчасової передачі Мобільного пристрою третім особам, Клієнту потрібно звернутися до Контакт-центру Банка з метою призупинення (тимчасової деактивації) Цифрового аналогу Платіжної картки, що міститься на даному Мобільному пристрої, а після повернення Мобільного пристрою клієнту, – звернутися до Контакт-центру Банку з метою поновлення (активації) Цифрового аналогу Платіжної картки.
4.6. У разі неповідомлення та/або несвоєчасного повідомлення Клієнтом Банку про втрату, передачу третім особам Мобільного пристрою/розголошення Автентифікаційних даних та/або втрату/компрометацію Платіжної картки, до якої створено її Цифровий аналог, Банк не несе відповідальності за можливі збитки Клієнта та не можу бути притягнутий до відповідальності.
4.7. Клієнт самостійно несе відповідальність за працездатність Мобільного пристрою, його доступ до мережі Інтернет, своєчасне оновлення, ремонт, а також за своєчасну оплату послуг операторів стільникового (мобільного) зв’язку.
4.8. Банк не несе відповідальності за послуги Системи або Сервіс-провайдера. Таким чином, будь-яка інформація, яку збирає Сервіс-провайдер при використанні Клієнтом Цифрової картки або Системи, регулюється умовами Сервіс-провайдера і договорами з третіми сторонами і не є предметом цих Умов.
 

5. Інше
5.1. Ці Умови застосовуються тільки щодо порядку отримання в Електронному гаманці платіжних послуг Клієнтами, які є Держателями Платіжних карток, емітованих Банком до відкритих в Банку Карткових рахунків. При цьому, порядок, умови, строки здійснення операцій по Картковому рахунку визначається Договором відповідно до якого Банк здійснює відкриття, обслуговування поточних рахунків (окремо або в межах відповідного пакету послуг), випуск платіжної картки (далі – «Договір»), Правилами комплексного обслуговування фізичних осіб в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ». 
5.2. В процесі отримання Клієнтами платіжних послуг в Електронному гаманці, зокрема в процесі створення Цифрових аналогів Платіжних карток та здійснення передбачених цими Умовами операцій, можливе використання Клієнтом послуг і сервісу сторонніх постачальників – Сервіс-провайдерів , операторів стільникового (мобільного) зв’язку тощо, які Банк не контролює та не несе відповідальності за будь-які продукти, сервіси, послуги таких сторонніх постачальників. Клієнт самостійно зобов’язаний ознайомитися з умовами договорів (угод) із стороннім и постачальниками до початку отримання платіжних послуг в Електронному гаманці. 
5.3. Банк не несе відповідальності, а також не надає підтримки або сприяння щодо будь-якого апаратного або програмного забезпечення сторонніх постачальників, а також їх продуктів або послуг (включаючи Систему або Електронний гаманець). У разі виникнення будь-яких питань або проблем в зв’язку із використанням продуктів або послуг сторонніх постачальників Клієнт повинен звертатися безпосередньо до стороннього постачальника для отримання клієнтської підтримки та допомоги.
5.4. Банк не стягує додаткову плату за здійснення Клієнтом операцій по Картковому рахунку з використанням Електронного гаманця та Системи. В той самий час Клієнт має враховувати, що договори (угоди) із сторонніми постачальниками можуть передбачати оплату Клієнтом комісій, платежів, обмеження і заборони, які можуть мати вплив на здійснення платіжних операцій з використанням Електронного гаманця та Системи, наприклад, використання даних або плата за передачу текстових повідомлень, що стягується оператором стільникового (мобільного) зв’язку. Клієнт самостійно несе відповідальність за сплату таких платежів та дотримання всіх обмежень чи заборон.
5.5. Дані Умови розміщуються Банком в Електронному гаманці та на Сайті Банку у відповідному розділі. Банк залишає за собою право переглядати та змінювати ці Умови. Клієнт має можливість ознайомитися із зміненою редакцією Умов в Електронному гаманці. Змінені Умови вважаються прийнятими Клієнтом у разі, якщо Клієнт продовжує здійснювати платіжні операції з використанням Електронного гаманця та Системи після зміни Умов.
5.6. Банк не несе відповідальності за послуги Системи або Сервіс-провайдера. Таким чином, будь-яка інформація, яку збирає Сервіс-провайдер при використанні Клієнтом Цифрової картки або Системи, регулюється умовами Сервіс-провайдера і договорами з третіми сторонами і не є предметом цих Умов.
5.7. У зв’язку з використанням Клієнтом Системи для отримання Платіжних послуг, а також з метою забезпечення надання Банком Клієнту передбачених Договором з використанням Електронного гаманця, Банк здійснює обробку персональних даних Клієнта, а також здійснює їх передачу третім особам, в т.ч. інформації про суми здійснених з використанням Цифрових аналогів Платіжних карток операцій, дату і час їх здійснення, щодо типів таких операцій (Безконтактна оплата чи Безконтактне зняття готівки), кодів валют, статусів Авторизації. Зазначена обробка Банком персональних даних Клієнта може здійснюватися також і з пов’язаними із нею (сумісними) цілями, зокрема з метою надання Клієнту в Електронному гаманці інформації про здійснені з використанням Цифрової картки операції, виявлення та попередження шахрайства, виконання Сервіс -провайдером вимог застосовного законодавства, створення звітів про економічну ефективність мобільних платіжних додатків (виключно для використання Сервіс-провайдером), інформування щодо функціональності та доступності послуг в Системі, удосконалення Системи та/або Електронного гаманця.
Передбачені цим пунктом умови обробки Банком персональних даних Клієнта є додатковими до передбачених Договором, Правилами. 
5.8. Решта ситуацій, яких не зазначено в даних Умовах, врегульовується Договором та/або Правилами комплексного обслуговування фізичних осіб в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Документи банку
Зворотній зв'язок
Ліцензії та сертифікати