Меню

Архів новин
Піреус Банк отримав підтвердження довгострокового кредитного рейтингу за національною шкалою на рівні uaAA
23 Червня 2021

Рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Піреус Банку за національною шкалою на рівні uaAА. Це свідчить про те, що банк або окремий борговий інструмент з відповідним рейтингом характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рішення про оновлення кредитного рейтингу ухвалено базуючись: на аналізі підсумків роботи банку за 2020 рік; на даних статистичної звітності банку за 2020 рік та за січень-березень 2021 року.

 

1. Ключові балансові показники Піреус Банку (за період з 01.01.2020 по 01.01.2021) продемонстрували висхідну динаміку:

  • активи виросли на 37,00% і склали 4,091 млрд. грн.;

  • обсяг кредитів та авансів клієнтам збільшився в 1,53 рази до 2,114 млрд. грн.;

  • грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 5,86% і склали 672,517 млн. грн.;

  • інвестиції в цінні папери показали приріст на 25,51% до 963,393 млн. грн.;

  • зобов'язання збільшились на 46,44% і склали 3,438 млрд. грн.;

  • власний капітал виріс на 2,26% до 652,834 млн. грн.

 

За підсумками 2020 року банк показав істотний приріст ключових складових ресурсної бази. Так, станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 кошти банків в зобов’язаннях Піреус Банку збільшилися на 31,99% (до 334,283 млн. грн.), обсяг коштів фізичних осіб виріс на 18,23% (до 1,263 млрд. грн.), а кошти юридичних осіб збільшились на 33,54% (до 1,232 млн. грн.). Також у 2020 році банк залучив від НБУ довгострокові кредити, деноміновані у гривні, на загальну суму 350 млн. грн, які отримані шляхом рефінансування із погашенням у 2025 році. Кошти залучені від НБУ спрямовуватимуться на кредитування клієнтів. Крім того, за результатами 2020 року відбулося зростання інших залучених коштів в результаті отримання Банком наприкінці 2020 року довгострокового кредиту від ЄБРР в рамках програми підтримки МСБ на загальну суму 141 млн. грн. та із строком погашення у 2022 році.

 

Впродовж 2020 року в структурі пасивів банку відбулися наступні зміни: частка коштів банків зменшилась на 0,31 п.п. (з 8,48% до 8,17%), частка коштів фізичних осіб скоротилась на 4,90 п.п. (з 35,76% до 30,86%), а частка коштів юридичних осіб зменшилась на 0,78 п.п. (з 30,91% до 30,13%), натомість частка коштів НБУ виросла з 0% до 8,56%, та частка інших залучених коштів збільшилася з 0,02% до 3,45%.

 

Структура активів Піреус Банку (станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020) зазнала наступних змін:

  • частка кредитів та авансів клієнтам збільшилась на 5,49 п.п.: з 46,19% до 51,68%;

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів скоротилась на 4,83 п.п.: з 21,27% до 16,44%;

  • частка інвестицій в цінні папери зменшилась на 2,15 п.п.: з 25,70% до 23,55%.

 

При цьому, станом на 01.01.2021 портфель цінних паперів Піреус Банку на 100% був сформований з державних облігацій України та депозитних сертифікатів НБУ, тобто з активів найвищої якості, які характеризуються низьким рівнем ризику.

 

Таким чином, за підсумками 2020 року Піреус Банк продемонстрував зростаючу динаміку основних балансових показників. Агентство звертає увагу на зростання обсягу кредитного портфелю (+53,28%) та приріст ключових складових ресурсної бази банку, що в умовах падіння ділової активності в країні, викликаного пандемією COVID-19, позитивно оцінюється Агентством.

 

Також Агентство вкотре нагадує, що бізнес-стратегія банку орієнтована на розширення кредитування підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ), якому, в тому числі, сприяє співпраця Банку з ЄБРР. Також наприкінці 2020 року банк долучився до участі в державній Програмі надання державних гарантій по кредитах для МСБ терміном до 5 років, на загальну суму до 150 млн. грн, за якою державною гарантією забезпечується до 50% боргових зобов’язань за портфелем кредитів та до 70% за кожним окремим кредитом. Разом з тим, у 2020 році банк розпочав співпрацю із Фондом ділового співробітництва і долучився до участі у державній програмі підтримки малого підприємництва в Україні «Доступні кредити 5-7-9», що передбачає фінансову допомогу шляхом здешевлення кредитів через державну компенсацію процентної ставки, що буде залежати від обсягу річного доходу від ведення господарської діяльності та кількості створених робочих місць.

 

Регулятивний капітал Банку (Н1) за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 зменшився на 0,77% і станом на початок 2021 року склав 620,495 млн грн., що більш ніж втричі перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн грн.). Норматив адекватності регулятивного капіталу Піреус Банку (Н2) станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 знизився на 13,18 п.п. і склав 24,54%, що в 2,45 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 2,56 п.п. вище за середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу банку (Н3) впродовж 2020 року зменшився на 11,42 п.п. до 24,10%, що було в 3,44 рази вище за встановлене регулятором граничне значення, а також на 8,43 п.п. перевищувало середньо-ринковий показник.

 

Додатково Агентство звертає увагу, що станом на 01.04.2021 Н1 Піреус Банку становив 610,306 млн. грн., Н2 банку склав 24,52%%, а Н3 виріс до 24,28%. Таким чином, станом на початок квітня 2021 року Піреус Банк був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним), що позитивно вливає на його кредитний рейтинг.  

                                                                                                                 


Таблиця 2

Основні нормативи АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.01.2021

01.01.2020

 

по системі, млн. грн., %

банк, тис. грн., %

по системі, млн. грн., %

банк, тис. грн., %

 
 

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

182 283,6

620 495

150 313,8

625 298

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

21,98%

24,54%

19,66%

37,72%

 

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

15,67%

24,10%

13,50%

35,52%

 

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

86,82%

102,10%

94,35%

112,33%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

246,44%

-

293,11%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

189,02%

-

303,49%

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

19,14%

20,40%

17,61%

13,00%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

87,39%

151,65%