Меню

Архів новин
Довгостроковий кредитний рейтинг Піреус Банку підтверджено на найвищому рівні
03 Серпня 2021

Рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Піреус Банку в Україні за національною шкалою на рівні uaAА. Тож банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рішення про оновлення кредитного рейтингу Піреус Банку було ухвалено на основі аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2021 року, а також даних статистичної звітності Банку за січень-травень 2021 року.

За підсумками першого кварталу 2021 року Піреус Банк продемонстрував істотний приріст коштів юридичних осіб в складі ресурсної бази. Зокрема, станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 кошти юридичних осіб виросли на 29,86% (до 1,6 млрд грн). Натомість, обсяг коштів фізичних осіб зменшився на 3,34% (до 1,220 млрд грн), а кошти банків знизились на 4,50% (до 319,232 млн грн). Обсяг коштів, залучених Банком від НБУ (залучені у 2020 році шляхом рефінансування із погашенням у 2025 році) в аналізованому періоді залишався незмінним. Інші залучені кошти в ресурсній базі Піреус Банку на 99,86% були представлені довгостроковим кредитом від ЄБРР, який був отриманий Банком наприкінці 2020 року зі строком погашення у 2022 році в рамках програми підтримки МСБ.

Регулятивний капітал (Н1) Піреус Банку (за період з 01.01.2021 по 01.04.2021) зменшився на 1,64% і станом на початок квітня 2021 року склав 610,306 млн грн, що більш ніж втричі перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн грн). Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) Банку станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 знизився на 0,02 п.п. і склав 24,52%, що в 2,45 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 1,93 п.п. вище за середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу (Н3) Банку впродовж першого кварталу 2021 року виріс на 0,18 п.п. до 24,28%, що було в 3,47 рази вище за встановлене регулятором граничне значення, а також на 8,10 п.п. перевищувало середньо-ринковий показник.

Також Агентство зазначає, що обов’язковий до виконання з 1 квітня 2021 року коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік, у банку станом на 01.04.2021 складав 155,94%, що на 75,94 п.п. перевищувало мінімально необхідне значення для даного нормативу, встановлене НБУ на рівні 80%.

Станом на 01.04.2021 всі нормативи ліквідності Банку з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення: норматив короткострокової ліквідності (Н6) на 37,23 п.п. перевищував встановлений регулятором граничний рівень, коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) був на 75,94 п.п. вищим за нормативний показник, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) був у 2,33 рази вищим, ніж встановлене НБУ граничне значення, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) в 1,94 рази перевищував нормативне значення. Крім того, Н6 Банку на 8,32 п.п. перевищував середній показник даного нормативу по банківській системі України. Додатково Агентство зазначає, що станом на 01.06.2021 Н6 Банку складав 93,65%, NSFR становив 142,71%, LCRвв дорівнював 194,93%, а LCRів становив 188,09%.

Отже, станом на початок червня 2021 року Піреус Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують значення відповідних нормативів Банку (Н6, NSFR, LCRвв та LCRів).
За підсумками першого кварталу 2021 року прибуток Піреус Банку склав 2,636 млн грн, що в 2,22 рази перевищило прибуток Банку за перший квартал 2020 року. При цьому, за підсумками перших трьох місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід банку виріс на 11,11% (до 56,272 млн грн), а чистий комісійний дохід Банку знизився на 3,87% (до 21,886 млн грн). Агентство позитивно оцінює зростання обсягів прибутку Банку.

Таким чином, за підсумками першого кварталу 2021 року ключові балансові показники банка продемонстрували різноспрямовану динаміку. Агентство звертає увагу на істотний приріст коштів юридичних осіб (+29,86%) в складі ресурсної бази Банку. За підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з першим кварталом 2020 року прибуток Піреус Банку виріс в 2,22 рази (до 2,636 млн грн). Здатність Банку в поточній макроекономічній ситуації нарощувати обсяги прибутку позитивно оцінюється Агентством. Піреус Банк продовжував підтримувати на високому рівні показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) та був дуже добре забезпечений ліквідністю. Відповідні фактори, а також той факт, що Піреус Банк є банком Piraeus Bank Group – одного з найбільших європейських системних банків – дозволили Агентству оновити кредитний рейтинг Піреус Банку на такому високому рівні.

 Прес-реліз РА "Стандарт-Рейтингу" доступний тут.