Меню

Архів новин
Повідомлення ВАТ "Піреус Банк МКБ" про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
24 Квітня 2009

Повідомляємо, що 6 лютого 2009 року у приміщенні ВАТ "Піреус Банк МКБ" за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, 7-й під'їзд, 4-й поверх відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів з наступним порядком денним:

1. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
2. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
3. Призначення органу Банку та осіб, уповноважених приймати рішення та здійснювати всі необхідні передбачені законодавством дії щодо закритого (приватного) розміщення акцій Банку.
4. Про  передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Піреус Банк МКБ" незалежному реєстратору.
5. Про задоволення клопотання Д.Провопулоса про вихід із складу Спостережної ради банку.
 
Інформація стосовно зміни статутного капіталу:

Мотиви збільшення статутного капіталу – збільшення розміру статутного капіталу Банку здійснюється з метою підвищення ліквідності та подальшого розвитку статутної діяльності Банку.

Збільшення статутного капіталу проводитиметься шляхом додаткового випуску 11 000 000 (одинадцять мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень кожна загальною вартістю 110 000 000 (сто десять мільйонів) гривень. Розмір збільшення статутного капіталу Банку складає 110 000 000 (сто десять мільйонів) гривень.

Акції додаткового випуску розміщуються серед акціонерів Банку. Акціонери Банку мають рівне переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі Банку на дату прийняття рішення про додатковий випуск акцій.

Дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються. Акції реалізуються та розподіляються за договорами купівлі-продажу. Акції оплачуються на підставі укладених договорів купівлі продажу. Відкрита підписка на акції не передбачена.
Закрите (приватне) розміщення акцій здійснюється у два етапи:
Перший етап: з 11.03.2009 по 23.03.2009;
Другий етап: з 24.03.2009 по 30.03.2009.

Порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами статутного фонду – відшкодування власникам збитків, пов'язаних зі змінами статутного фонду, не передбачається.

У зв'язку з цим Правління пропонує проект змін до Статуту Банку:
Другий абзац  п.4.1. статті 4 "Статутний капітал Банку" викласти у такій редакції:

"Статутний капітал Банку створюється за рахунок власних коштів акціонерів та складає 510 000 000 (п'ятсот десять мільйонів) гривень. Статутний капітал Банку поділений на 51 000 000 (п'ятдесят один мільйон) штук простих іменних акцій, випущених у документарній формі номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень кожна (надалі – акції)."

Діяльність Банку є прибутковою, збитки для акціонерів, що пов'язані зі змінами статутного капіталу Банку, не передбачаються (однак, у разі виникнення у акціонерів Банку документально підтверджених збитків, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, такі збитки відшкодовуються Банком у відповідності до чинного законодавства).

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів проходитиме 06.02.2009 у приміщенні Головного офісу ВАТ "Піреус Банк МКБ" за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, 7-й під'їзд, 4-й поверх. Реєстрація акціонерів почнеться о 09-00 і закінчиться у 09-45. Початок Загальних зборів акціонерів о 10-00.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлене доручення на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за місцезнаходженням Банку:        м. Київ, вул. Іллінська 8, 7-й під'їзд, 4-й поверх. Телефон для довідок: (044) 537-21-94.

Правління
ВАТ "Піреус Банк МКБ"