Меню

Архів новин
Повідомлення АТ «Піреус Банк МКБ» щодо проведення Загальних зборів акціонерів
21 Березня 2014

Повідомляємо, що 24 квітня 2014 року об 11.00 у приміщенні АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі - «Банк») за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для засідань # 1, відбудуться Загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів проходитиме 24.04.2013 у приміщенні Головного офісу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, 4-й поверх, кімната для нарад № 1. Реєстрація акціонерів починається о 10.30 і закінчиться о 10.45. Початок Загальних зборів акціонерів об 11.00.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлене доручення на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 18.04.2014 року.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів:
1. Затвердження складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження звіту зовнішнього аудитора за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту Банку за 2013 рік;
8. Розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» в новій редакції.

Всі акціонери АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 7, офіс АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» у робочі дні з 9.00 до 18.00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В.о. Голови Правління Коваль В.П.

Телефон для довідок: (044) 495-88-88.